กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์