วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน เปลือกหอยเชอรี่ ตำบลตระกาจ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ