ช่วง คนไทยหัวใจอาสา ตอน นายเชิดชัย จิณะแสน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง จ.ศรีสะเกษ