ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน โครงการเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคจังหวัด