ช่วง คนไทยหัวใจอาสา ตอน นายกิตติศักดิ์ ฟักตูม (ธงชัยสวนสมรม) ปราชญ์เพื่อความมั่งคง จ.นครปฐม