ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลหลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี