กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน การบริหารจัดการงสุนัขและแมวจรจัดเทศบาลตำบลหลุมดิน