ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม