ช่วง คนไทยหัวใจอาสา ตอน ดวงใจ อุทัยเลี้ยง ปราชญ์เพื่อความมั่นคงบ้านโนนมี้ ต.บัวค้อ อ.เมือง