กิจกรรมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

0
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

0
เมื่อวันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ㆍ๙๓๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง ร่วมกับส่วนราชการภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ กอ.รมน. ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน...

LATEST NEWS