การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

0
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕ เวลา 0๔0๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานฯ โดยมี พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานฯ ณ...

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี

0
มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ท. อนุชา สังยสุวรรณ ผอ.ศปป. กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปีดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.0...

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงาน “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” บ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

0
ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ติดตามการดำเนินงาน “ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” บ้านไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 65 เวลา 1030 พล.ท. อุดม โกษากุล และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการ “การยกระดับนวัตกรรมชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563...

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก.

0
รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก.เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ต.ก. รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายสมชัย...

LATEST NEWS