หน้าแรก แท็ก ททบ.5

แท็ก: ททบ.5

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ” กอ.รมน.จังหวัดนครนายก

0
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  :  สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลงและเกษตรกรสามารถขยายผลต่อได้ ทาง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็น “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน” นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และแจกจ่ายราษฎรทั่วไป...

LATEST NEWS